• Vi utfordrer
 • Vi jobber sammen
 • Vi skaper nye svar

Verdens største utfordring

For å møte bærekraftsmålene og sette verden på et bedre spor er det kritisk at vi tar oppgjør med samfunnets store utfordringer gjennom innovasjon og nye samarbeid. Dette er Floke. 

Floker

Samfunnsutfordringer er som floker og kan ikke løses ved at enkeltaktører drar i én ende alene. Utfordringene krever en strukturert tilnærming og må arbeides med gjennom samarbeid på tvers av sektorer og verdikjeder. Floke er et verktøy for å gjøre nettopp dette og finner nye svar for en mer bærekraftig fremtid. 

Programmet

Hver sesong av Floke adresserer en spesifikk samfunnsutfordring. Ved å gjøre disse utfordringene til muligheter, mobilisere et slagkraftig nettverk og kjøre Æras strukturerte innovasjonsprosess skaper vi ny innsikt og nye svar som demonstrerer hvordan vi kan skape systemisk endring og et mer bærekraftig samfunn. 

Verdens største mulighet

Verden har fått et felles veikart for hvor vi vil og hva slags samfunn vi ønsker å leve i - FNs Bærekraftsmål. De globale målene har satt en retning for energien vår, og et perfekt utgangspunkt for å ta tak i de store samfunnsutfordringene. I våre øyne, den ultimate innovasjonsbriefen.

Er Floke for meg?

Ønsker du å finne din rolle i å løse samfunnets store utfordringer, være en del av et framtenkende nettverk og få verktøyene du trenger for å lykkes, så er Floke for deg. Vi snakker gjerne sammen!

 • Norsk sirkulærøknomi var ikke i søkelyset før vi gjennom Byggfloken fikk satt diskusjonen på dagsorden!”

  Magnus, Innovasjonsleder
  Selvaag Eiendom
 • Jeg har jobbet med seniorsaker hele livet, men aldri i prosesser som denne. Med dagens utfordringer trenger vi flere samhandlingsprosesser som dette.

  Wenche Frogn Sellæg
  Leder i Statens Seniorråd