Utenforskapfloken

https://images.prismic.io/demofloke%2F953a6168-80ef-4249-87ca-694ea05ed03f_old-man.svg?auto=compress,format

For å skape et varmt og inkluderende samfunn må vi starte tidlig i livet med forebygging, vi må legge til rette for gode liv hele livet og vi må få de som har falt utenfor tilbake som deltakere i samfunnet.

  • FOREBYGGING

  • ALDERSVENNLIGHET

  • INNENFOR

FOREBYGGING

Gode verktøy tidlig i livet

Vi må starte tidlig i livet med å forebygge at barn og unge faller utenfor i samfunnet.

ALDERSVENNLIGHET

Gode liv hele livet

Vi må lage et nytt narrativ om den nye demografisk realiteten slik at vi kan skape aldersvennlige samfunn og få ut potensialet om eldrebølgen som en ressursbølge. 

INNENFOR

Tilbake som samfunnsaktiv

For å få de som faller utenfor tilbake som deltakere i samfunnet må vi tenke nytt på hva det vil si å være samfunnsaktiv og verktøy som sikrer motivasjon og livsglede.  

For å løse Utenforfloken må vi jobbe på lag med mange deler av samfunnet for å utvikle nye initiativ og strategier.