NFF, OBOS, Norsk Tipping og ÆRA har inngått et samarbeid for å forhindre at barn og unge faller utenfor. Nå ser vi etter flere partnere i prosjektet.

Det siste halve året har vist hvor viktig det er med arenaer som samler, som skaper tilhørighet, inkludering og felleskap. Alt dette er forutsetninger for gode liv og et godt samfunn. Når noen faller utenfor sosialt, kulturelt, fysisk eller økonomisk, er det ikke bare krevende og potensielt ødeleggende for den enkelte, det er en stor utfordring for samfunnet.

Norges Fotballforbund har som ambisjon å være Norges største felleskapssarena.

OBOS skal skape levende nabolag.

Norsk Tipping er frivillighetens viktigste støttespiller og skal gjennom sitt overskudd sikre gode baner og anlegg på tvers av hele Norge.

Æra jobber med samfunnsansvar som inngang til innovasjonsarbeid.

Vi ønsker nå å komme i dialog med flere aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor som vil være med å mobilisere i dette innovasjonsprosjektet som starter i høst. Det blir et spennende samarbeid med store og solide partnere som ønsker å bidra positivt til samfunnet.

Påmeldingsfrist er 2.oktober

For mer informasjon om prosjektet kan du se Frokostmøtet her (link) eller ta direkte kontakt med oss.