Tekstilfloken

https://images.prismic.io/demofloke%2F5aff52b0-a811-4a0c-8df1-a3b1c26393ea_scissors.svg?auto=compress,format

For å skape en mer bærekraftig tekstilindustri må vi ta et oppgjør med tradisjonelle forretningsmodeller og overproduksjon, skape rettferdige og fullstendig sirkulære verdikjeder.

  • FORRETNINGS-
    MODELLER

  • SIRKULARITET

  • RETTFERDIGHET

FORRETNINGSMODELLER

For fast and slow fashion

Vi må gå vekk fra overproduksjon og overforbruk ved å lage nye forretningsmodeller for tekstiler som møter både folks og planetens behov. 

SIRKULARITET

Tråd til tråd

Fullstendig sirkulære systemer og verdikjeder krever utvikling innenfor materialer, systemer og samarbeidsformer med systemer for tråd til tråd og jord til jord. 

RETTFERDIGHET

Åpne verdikjeder

For å sikre at mennesker og samfunn ikke degraderes må vi skape åpenhet om hvor og hvem i tekstilenes reise og sikre rettferdighet gjennom hele verdikjeden.  

Bli med å løse Tekstilfloken gjennom samarbeid!