Plastfloken

https://images.prismic.io/demofloke%2F1432f633-2977-4120-99d0-16647e8f4b89_bottle.svg?auto=compress,format

For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi i dag skaper løsninger for å hindre at mer plast finner veien til havet og samtidig rydde opp det som allerede finnes der, både hjemme og ute.

  • PLASTVETT

  • RYDD OPP

  • UTVIKLING

PLASTVETT

Mer vett, mindre plast

Vi må tenke helt nytt rundt hvordan vi lager, bruker og gjenbruker produktene vi omgir oss med. Vi trenger mer vett i vårt forbruk av plast.

RYDD OPP

Mer effektiv opprydding

For fange og håndtere avfall på avveie på en mer effektiv og lønnsom måte er det behov for å skape økosystem av nye løsninger og nye verdikjeder for mer effektiv opprydding.

UTVIKLING

Gjenvinning for utvikling

Vi må bidra til bedre systemer i de delene av verden som ikke har mulighet til å hjelpe seg selv. 

For å løse Plastfloken må vi jobbe sammen og utvikle porteføljer med nye svar og nye strategier.