Mobilitetsfloken

https://images.prismic.io/demofloke/a4708a89-613e-483a-bb8f-5390b2b85c72_car_new.png?auto=compress,format

Vi må flytte flere og bedre, med mindre. Det betyr at vi må tenke nytt på hvordan vi skaper tilgjengelighet i hverdagen, utfordre nasjonale reisemønster og utforske hvordan vi kobler sammen distriktene. 

  • HVERDAGSREISEN

  • SMART TRANSPORT

  • NASJONAL PLAN

  HVERDAGSREISEN

  En ny tilgjengelighet

  Hverdagsmobiliteten må endres gjennom atferdsendring, delte løsninger og tenke nytt rundt behovet for å flytte på mennesker og ting.  

  Les mer om Mobilitetsfloken - I en by er vi alle Fleksilister!

  GODS OG VARER

  Nye effektivitetsmål

  Vi må utnytte eksisterende infrastruktur og effektivisere transport av varer og gods, og tenke nytt rundt hvordan redusere behovet for forflytning. 

  NASJONALT

  Norge kobles sammen

  Hva er fremtidens infrastruktur og løsninger for å sikre bærekraftig mobilitet og tilgjengelighet i et langstrakt, humpete og naturrikt land?

  For å løse Mobilitetsfloken må vi jobbe sammen og utvikle porteføljer med nye svar.