Matfloken

https://images.prismic.io/demofloke%2F5da2ee06-70ff-4733-ae29-8b87c2a62818_pizza.svg?auto=compress,format

Skal mat redde verden må vi spise annerledes, skape sirkulære matsystemer og utløse potensialet som ligger i å produsere mat på nye og bedre måter. Våre tre viktigste innsatsområder er måltid, matsvinn og matproduksjon.

  • MÅLTID

  • MATSVINN

  • PRODUKSJON

MÅLTID

En ny tallerken

Vårt kosthold er i konflikt med vår egen helse. Det er spesielt tydelig når vi ser på avviket fra hva kostholdsråd anbefaler samt den økte graden av feilernæring i begge ender av skalaen.

Les mer om prosjektet Matfloken - Hva spiser vi i morgen?

MATSVINN

Bruk alt alltid

Mye av maten vi produserer blir aldri brukt. Gjennom hele verdikjeden, fra jord til bord, blir mat kastet. For å oppnå null matsvinn må vi tenke nytt over verdikjeder.

PRODUKSJON

I takt med naturen

Vi må skape mer av de matsystemene som lever i synergi med sine omgivelser, med positive konsekvenser for lokalsamfunn, klimagassutslipp og naturmangfold. 

For å løse Matfloken må vi jobbe sammen og utvikle porteføljer med nye svar og nye strategier.