Forbrukerfloken

https://images.prismic.io/demofloke/12d820c9-342f-45f0-808a-643824f29fdf_backpack_new.png?auto=compress,format

Norge har et av de høyeste forbruksmønster i Europa, spesielt innen elektronikk, reise, sport og fritid. Dette er i konflikt med både naturens tålegrenser og vår egen livskvalitet. Vi er nødt til å tenke helt nytt rundt hva vi konsumerer og hvordan.

  • FRITID

  • EL OG DATA

  • OPPMERKSOMHET

FRITID

Reise, friluftsliv og sport

Vi må tenke nytt rundt hvordan vi konsumerer sport- og friluftslivprodukter, naturopplevelser og våre reiser. 

EL OG DATA

Elektronikk og skyskam

Vi må tenke helt nytt rundt hvordan vi lager, konsumerer og bruker de elektroniske produktene vi omgir oss med, både i den fysiske verden og i skyen.

OPPMERKSOMHET

Spirituell kapital

Hvor vi forbruker oppmerksomheten vår må dreies mot steder som gjør oss mindre opptatt av materiell overflod og forventningsjag, og mer i stand til å bygge opp hverandre og vår spirituell kapital.

For å løse Forbrukerfloken må vi jobbe sammen og utvikle porteføljer med nye svar.