Finansfloken

https://images.prismic.io/demofloke/942d015a-6dea-4a89-a45d-1e9cfc938ab0_finance_new.png?auto=compress,format

For å skape en bærekraftig verden tidsnok, er finans nøkkelen. Vi må flytte mer kapital fortere til bedre steder gjennom kapitalismens potensiale og redefinerte suksesskriterier.

  • NY KAPITAL

  • AVKASTNING PÅ ENDRING

  • HVA ER PENGER?

NY KAPITAL

Dekke investeringsbehovet

For å dekke det store gapet i investeringsbehov må vi samle ny og mer kapital, med nye metoder som er rettet mot alt fra forbrukernes daglige forbruk til store investorer.

AVKASTNING PÅ ENDRING

Akselerert endring

Vi trenger flere mekanismer som akselererer investeringenes avkastning på både positive endringer i samfunnet og finansielt.   

HVA ER PENGER?

Bærekraft er ikke nok

For å ta oss dit vi vil må vi utforske hvilken jobb penger må gjøre i samfunnet i dag, hvordan vi får finansiert prosjekter som i dag ikke er de mest lønnsomme og hvordan ta oss inn i den regenerative økonomien. 

For å redde verden tidsnok trenger vi en finanssektor som sitter i førersetet for å skape endring gjennom nye former for samarbeid.