Byggfloken

https://images.prismic.io/demofloke%2F930b7312-dca7-46d6-827c-7d65b7c986f8_home.svg?auto=compress,format

Hvem og hva bygger vi egentlig samfunnet for? Dersom vi skal redusere og lukke ressursstrømmer, møte klimamål, stanse inngrep av urørt natur og skape gode samfunn må vi tenke annerledes på hvordan vi bygger.

  • BYGG BEDRE BYGG

  • GODE STEDER FOR
    GODE LIV

  • MELLOM BYGGENE

BYGG BEDRE BYGG

Sirkulære forretningsmodeller

Vi må skape forretning ved å redusere ressursbehov og finne nytt potensiale i de produkter, materialer og ressurser som er tilgjengelige i dagens bygg og avfallstrømmer.

GODE STEDER FOR GODE LIV

Livskvalitet i sentrum

Vi må skape gode steder å leve for å sikre livskvalitet innenfor naturens tåleevne og se på hvordan by og bygd skal spille på lag for mer bærekraftige samfunn.

MELLOM BYGGENE

Infrastruktur for fremtiden

Ny teknologi og nye tilnærminger kan redusere behovet for å bygge ut ny infrastruktur ved å øke kapasitetsutnyttelse og skape mer fleksible systemer. 

For å løse Byggfloken må vi jobbe sammen og utvikle porteføljer med nye svar.