Utenforfloken er i godt gang!

NFF, OBOS, Norsk Tipping og Æra har gått sammen for å invitere til et innovasjonsprosjekt for å motvirke utenforskap blant barn og unge. Nå er prosjektet i gang med 21 samarbeidspartnere!

Fra reaktiv til proaktiv

Hvordan kan vi få rause og robuste barn og unge, skape nye arenaer for tilhørighet og tilrettelegge for aktiv deltakelse i samfunnet?

2020 viste oss hvor viktig det er med arenaer som samler, som skaper tilhørighet, inkludering og felleskap. Som mennesker er vi sosiale skapninger. Vi deler hverdagen og livene våre med familie, venner og bekjente og vi har skapt strukturer i samfunnet for vårt sosiale levesett. Det betyr også at når noen faller utenfor disse strukturene, og mister sin følelse av tilhørighet, går det ikke bare utover individet, men samfunnet som helhet.

Med bakgrunn i dette inviterte Norges Fotballforbund, OBOS, Norsk Tipping og Æra i 2020 inn aktører fra offentlig, privat og ideell sektor til å delta innovasjonsprosjektet Utenforfloken for å skape nye initiativ som proaktivt motvirker utenforskap, og som kan utløse samfunnsgevinster på både kort og lang sikt.

Prosjektgruppa består av representanter fra NFF, OBOS, Norsk Tipping, XXL, DNT, Nordre Follo Kommune, UKM, Redd Barna, Den Norske Opera og Ballett, OsloMet, No Isolation, Windjammer, Stiftelsen TY, Norsk Kulturskoleråd, Tøyen Unlimited, Norges Idrettsforbund, Kulturtanken, Kronsprinsparets Fond, Circular Ways og Gjensidigestiftelsen. Prosessen blir ledet og fasilitert av Æra på innovasjonsprogrammet Floke.

Tidleg innsats er nødvendig for å førebyggje behovet for meir inngripande tiltak på eit seinare tidspunkt og legg grunnlaget for ei berekraftig samfunnsutvikling.

Folkehelsemeldinga: Gode liv i eit trygt samfunn

Følg prosjektet!
Resultatene og læringen fra prosjektet lanseres på Den Norske Opera og Ballett og live stream 27. april 2021. Følg Floke på Facebook for oppdateringer på fremdrift, arrangement og lansering.

I mellomtiden kan du se hele opptaket fra frokostmøtet for Utenforfloken i august 2020 ved å følge lenken her. Her kan du få med deg bakgrunnen for prosjektet, innlegg fra hovedpartnerne NFF, OBOS og Norsk Tipping, i tillegg til refleksjoner og anbefalinger fra Sven Mollekleiv, Zaineb Al-Samarai og Michael Stilson.

Prioriter arenaer utenfor helsetjenestene. Det er ikke i helsevesenet helsen produseres. Den produseres der folk lever sine liv - i familien, barnehagen, skolen, arbeidsplassen, idretten, kulturlivet, aldershjemmet.

Arne Holte
Professor Emeritus i Helsepsykologi, UiO
  • 26.aug 2020
    Frokostmøte om Utenforfloken
  • 16.okt 2020
    Oppstart for innovasjonsprosessen
  • 27.apr 2021
    Lansering av resultatene

Vil du snakke med oss om Utenforfloken, læring og resultater eller samarbeid? Vi tar gjerne en uforpliktende prat.