Meat the future

Det er et økende engasjement rundt temaene bærekraft, klima og helse. Mat er her en sentral del av debatten, og vi må tenke nytt av hensyn til planetens og egen helse.

Forbrukeres bevissthet, holdninger og matvaner er i endring, og dagligvarekjedene melder om vegetarmat som den raskest økende kategorien. Store forskningsinstitusjoner som IPCC og EAT Lancet legger press på de etablerte systemene og gjør det tydelig, gjennom nylige rapporter, at vi må tenke nytt rundt våre matsystemer.

Hvem er ansvarlig for å komme opp med nye løsninger?


TINE, Orkla Norge, Nofima og Æra Strategic Innovation stiller seg i midten av debatten, og inviterer inn til deltagelse og samarbeid.
I Kjøttfloken samles kommersielle, offentlige og frivillige aktører for å gjøre, ikke bare snakke. Gjennom samarbeid og en strategisk innovasjonsprosess skal vi skape nye svar for en mer bærekraftig matfremtid.
Les også saken om samarbeidet i DN, som belyser tematikken, mulighetene og utfordringene. Les her:ekstern lenke

Kontakt oss for mer informasjon og deltakelse!