Byggfloken 2.0 starter våren 2021!

Innovasjonsprosjektet Byggfloken 2.0, initiert av Statsbygg og Æra, skal identifisere byggenæringens nye forretningsmodeller som vil transformere bransjen til å bli mer bærekraftig og lønnsom - for både aktører, sluttbrukere, samfunn og planet.

For å skape en mer bærekraftig og framtidssikret BAE-næringen må vi finne de nye forretningsmodellene; modeller som er mer lønnsomme for flere og på samme tid bedre for samfunn og miljø. 

Vi søker prosjektpartnere
Ambisjonen med Byggfloken 2.0 er å bygge videre på alt det gode arbeidet som ble gjort i Byggfloken 1.0 i 2018, som på mange måter innførte et omforent språk og forståelse for innføringen av sirkulær økonomi i norsk BAE-næring.

Refleksjoner i etterkant av Byggfloken 1.0 har handlet om at man trenger å endre på flere av forretningsmodellene langs verdikjeden for å få til en systemisk endring. Flokes tilnærming med multiaktørsammensetning på tvers av sektorer og verdikjeder er godt rigget for å skape slike endringer.

Innovasjonsprosjektet starter 28. april 2021 hvor en prosjektgruppe på 15-20 aktører skal gå sammen inn i en designdrevet innovasjonsprosess for å skape ny læring, nye samarbeid og nye initiativ.

  • 01.feb
    Åpent for påmelding for prosjektpartnere
  • 22.apr
    Start innovasjonsprosjekt
  • 01.des
    Lansering av resultat

Vi søker prosjektpartnere til Byggfloken 2.0 og ønsker å komme i dialog med aktører som vil utforske muligheter for deltakelse i prosjektet.


Floke er en plattform for samarbeid og innovasjon
Samfunnsutfordringer er som floker og kan ikke løses ved at enkeltaktører drar i én ende alene. Utfordringene krever en strukturert tilnærming og må arbeides med gjennom samarbeid på tvers av sektorer og verdikjeder. Floke er et verktøy for å gjøre nettopp dette og finner nye svar for en mer bærekraftig fremtid. 

Kontaktinformasjon for Byggfloken 2.0