Byggfloken 2.0 – IRL

Vi må finne nye forretningsmodeller for å transformere bygg- og eiendomsbransjen. Byggfloken 2.0 er initiert av Statsbygg og Æra, hvor vi sammen med en målrettet og tverrfaglig prosjektgruppe bestående av aktører fra bransjen utvikler nye forretnings- og samarbeidsmodeller, med hensikt om å skape en mer bærekraftig bransje og samfunn. Stemningen var god da vi i september 2021 kunne starte prosessen "in real life", med fysisk samling på DOGA i Oslo. Gjennom høsten og vinteren skal vi utvikle og teste nye forretningsmodeller slik at vi i februar 2022 kan vise frem arbeidet.

Bærekraftige forretningsmodeller

Vi vil ikke oppnå en grønnere vekst bare ved å legge til ordet bærekraftig i virksomheten vår. Byggebransjen har altfor lenge jobbet langs den samme gamle verdikjeden, drevet av de vanlige aktørene i sine særegne roller. Prosjektene er ekstremt kapitalintensive, marginene er lave og innsatsen er høy. Ingen ønsker å ta risikoen for å gjøre noe annerledes. Beste praksis handler om å være bedre i morgen enn i går.

Etter lanseringen av FNs siste klimarapport vet vi nå helt sikkert at vi må akselerere overgangen til mer bærekraftige samfunn og investere i våre barns framtid, og i dette spiller bygg, anlegg og eiendomsbransjen en helt sentral rolle. For å utløse potensialet bransjen har i å skape positiv endring må vi utfordre bransjens egne praksiser og prosesser i tillegg til rollen den kan spille i samfunnet. 

Vi mener at en av nøklene til å skape en mer bærekraftig og framtidssikret BAE-næring ligger i å finne nye og bærekraftige forretnings- og samarbeidsmodeller. Vi må utfordre de modellene som i dag begrenser bærekraftig utvikling, tenke nytt rundt hvilke ambisjoner bransjen skal ha for seg selv og samfunnet, og fange verdiskapingen som ligger i endrede roller og dynamikk i verdikjeden som resultat av økt sirkularitet og digitalisering.

Hvordan kan vi skape forretningsmodeller som er bedre for flere aktører i verdikjeden og samtidig skaper positiv utvikling for miljø og samfunn?

Det er to store revolusjoner som påvirker dette, og de fusjonerer industrien vår til en neste praksis som vil tvinge oss til å fornye måten vi opererer på. Digitalisering og bærekraft vil utfordre alt vi gjør og styrke våre tradisjonelle forretningsmodeller.

Å mestre denne endringen er kunsten å finne fremtiden først. Velkommen til Byggfloken 2.0.

Kommersielt samarbeid

Dagens forretningsmodeller har ulike mål som gjør det vanskelig å samarbeide for å oppnå felles verdiskaping. Hvordan skal vi måle suksess, og hvem skal ta nye roller for at bransjen skal bli mer lønnsom og bærekraftig mtp klima og samfunn?

Design for ombruk

Vi vet vi må designe våre bygg, materialer og modeller for fleksibilitet, ombruk og gjenbruk. Men vi vet ennå ikke hvordan det skal bli mer lønnsomt enn før. Hvordan kan vi øke utnyttelsen av eksisterende, og fremtidige bygg, med fleksibelt design og nye forretningsmodeller?

Proptech for bærekraft

Den digitale transformasjonen er godt i gang og mange nye aktører trer inn i bygg og eiendomsbransjen. Hvordan kan vi utløse potensiale til de nye aktørene og den nye teknologien for å gjøre BAE-næringen mer bærekraftig og lønnsom?

Byggfloken 2.0 bygger videre på både nettverk, innsikter og løsninger som ble skapt i Byggfloken 1.0, tilbake i 2018. Den gangen handlet det om en introduksjon av sirkulær økonomi i norsk BAE-næring, med bedre bestillinger, design for ombruk og mer bærekraftig drift av bygg. Les mer på www.reformater.no

En av hovedkonklusjonene da, var at vi må finne økonomien i sirkulærøkonomien og gjøre den bærekraftige omstillingen mer lønnsom enn hva utsiktene er i dag, hvor det meste av bærekraft virker å være investeringer. Byggfloken 1.0 viste at man trenger å endre på flere av forretningsmodellene langs verdikjeden for å få til en systemisk endring. Flokes tilnærming med multiaktør-sammensetning på tvers av sektorer og verdikjeder er godt rigget for å skape slike endringer.

Vil du snakke med oss om Byggfloken 2.0? Vi tar gjerne en uforpliktende prat.