Trafikk

Byene våre er i stor grad bygget rundt bilen. Hver dag er det for mange biler på veien samtidig, og for mange står stille samtidig. Dette gir trafikkorker, farlig høy luftforurensing, og unødvendige klimagassutslipp. I tillegg finnes det en rekke andre transportmidler som ikke sees i sammenheng med hverandre. 

Velkommen til trafikkfloken.