Plast i hvalen

En død hval med 30 plastposer i magen landet på norskekysten vinteren 2017. Forsøpling av havene er et av verdens raskest voksende miljøproblem, og i dag er det mer enn 150 millioner tonn plast i havet. Hvis vi fortsetter på samme måte som nå vil det være mer plast enn fisk i havet i år 2050. For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi i dag finner løsninger for å hindre at mer plast finner veien til havet, og samtidig rydde opp det som allerede finnes der.