Demografifloken

Norge står overfor en betydelig demografisk endring i årene som kommer. Den eldre delen av befolkningen blir større, og eldre. De er ressurssterke, og vil stille høye krav til omsorgstjenester og et fungerende samfunn.

Innovasjonsprogrammet Floke skal våren 2017 skape partnerskap og samarbeid for å finne nye løsninger for et aldersvennlig samfunn.