Tidsrom

Vi kan ikke stoppe tiden men vi kan gjøre det beste ut av den. 

Klarer velferdsstaten å ta vare på en økende og aldrende befolkning? Hvem er ansvarlig for å komme opp med løsningen som skal gjøre demografiendringene til en god opplevelse for alle? Kan en eiendomsaktør, en treningskjede og en kommune løse opp i floken kalt eldrebølgen? Kanskje ikke alene. Siden nyttår har totalt 21 aktører fra privat, offentlig og frivillig sektor jobbet sammen for å finne nye muligheter i den demografiske utfordringen. Tirsdag 20. juni lanserte vi ”Tidsrom” – en portefølje gryende konsepter for et aldersvennlig samfunn. 

”Tidsrom” er resultatet fra vårens sesong Floke, et innovasjonsprogram inspirert av FNs bærekraftsmål og initiert og ledet av innovasjonsselskapet Æra. I programmet kobles bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører for å utvikle nye produkter og tjenester som kan løse noen av vår tids største samfunnsutfordringer. Denne sesongen har Floke tatt for seg Demografifloken, også kjent som eldrebølgen. Vi står ovenfor en betydelig demografisk endring i årene som kommer. Den eldre delen av befolkningen blir større, og eldre. Dette er et suksesstegn for velferdsstaten, men samtidig vil staten få store utfordringer med å ta vare på denne økende og aldrende befolkningen. Det er behov for å tenke nytt og helhetlig for å løse de utfordringene som kommer, tenke mer preventivt og endre holdningene til den demografiske utviklingen. Deltakerne i Demografifloken er overbevist om at det er behov for nye løsninger for et aldersvennlig samfunn, som kan skape store verdier for de eldre, for bedriftene og for samfunnet som helhet. 

Jeg har jobbet med seniorsaker hele livet, men aldri i prosesser som dette. Med dagens utfordringer trenger vi flere samhandlingsprosesser som dette.
Wenche Frogn Sellæg, leder i Statens Seniorråd
Lev lenge, dø fort. Satt på spissen er det dette som er målet. Bra for folk, billig for staten.
Simen Knudsen, Æra

I løpet av våren har 67 ideer blitt til en portefølje på 15 konsepter, og syv av disse ble presentert på Næringslivets Hus i Oslo tirsdag 20. juni. Konseptene i Tidsrom har som hensikt å skape et aldersvennlig samfunn gjennom å legge til rette for aktiv og sunn aldring, lenger deltakelse i samfunnet, og utfordre hvordan vi kan bo på nye måter for å ta bedre vare på hverandre. En del av konseptene tar også oppgjør med holdningsendring til hva det vil si å være og bli gammel, noe mange mener er en av de viktigste utfordringene. Konseptene er delt i fire kategorier og spenner fra løsninger for å tilby seniorkompetanse til bedrifter, til ulike typer bofelleskap. Fra sosial trening og matlaging, til et eget kunnskapssenter. Aktørene bak konseptene inviterer inn til å være med i videre utvikling og realisering. 

Vi ble partner i Demografifloken fordi vi har stor tro på denne måten å jobbe på. Vi ønsker å bygge bedre for eldre, og har allerede fått mange innspill og ideer vi tar videre i pågående prosjekter.
Pål Bøe, Møller Eiendom