Lansering av Portefølje

Hvem er ansvarlig for å gjøre demografiendringene til en god opplevelse for samfunnet?

Norge står overfor en betydelig demografisk endring i årene som kommer. Den eldre delen av befolkningen blir større, og eldre. De er ressurssterke, og vil stille høye krav til omsorgstjenester og et fungerende samfunn.

Demografifloken har 21 aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor gått sammen i en strategisk innovasjonsprosess og skapt løsninger som lar oss surfe inn i en bærekraftig fremtid, bygd på partnerskap og samarbeid.

Nå letter vi på sløret og viser fram flere av konseptene fra arbeidet med Demografifloken. Vi inviterer til en (halv) dag på Næringslivets hus med et program som er skreddersydd for deg som er opptatt av samfunnsinnovasjon og bærekraft. Deltakerne fra vårens Floke vil selv fortelle om sine erfaringer med åpen innovasjon og verdikjedesamarbeid, og ikke minst hvilke konsepter de nå har i sekken, som vil bidra til en mer bærekraftig inngang til morgendagens demografiske virkelighet.