Hvordan surfe på eldrebølgen?

Sammen med Abelia inviterer vi til frokostmøte på Næringslivets Hus.

Bølger kan oppleves som truende dersom man ikke er forberedt på at de kommer. Men hvis man lærer seg å surfe kan det bli en skikkelig god og morsom opplevelse. 

For å kunne håndtere den såkalte eldrebølgen må vi begynne å forberede oss i dag slik at det blir en god opplevelse for både de eldre og for samfunnet generelt.

Hvem er ansvarlig for å komme opp med løsningene som gjør eldrebølgen til en god opplevelse?

Innovasjonsprogrammet Floke skal våren 2017 skape partnerskap og samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner for å skape løsninger til et samfunn tilpasset alle aldersgrupper der mat og helse, inkludering og autonomi er viktige stikkord.

Kontakt oss for mer info og deltakelse.

E: floke@era.as
T: 952 77 696
F: Flokemotivet