Framtanker 2016

DOGA setter bærekraft og design på agendaen med konferansen Framtanker: Bærekraft på Topptur.

17. november satt DOGA bærekraft og design på agendaen. Fremtiden handler om å ta ansvar og drive næringsutvikling med både hode og hjerte. På Framtanker: Bærekraft på topptur ble vi inspirert av kunnskapsrike aktører med lang erfaring i å omsette ideologi til lønnsom og ansvarlig business.

Framtanker reflekterte rundt "Er det mulig å gjøre alt riktig?" 

Det handler i alle fall om å sette seg mål og jobbe langsiktig for å nå toppen. Bruk av designmetodikk er viktig i et helhetsperspektiv for å komme frem til bedre løsninger som gjør at bedrifter, miljø og samfunn kan høste gevinster.

Nordmenn kjøper mest sports- og friluftsutstyr per innbygger i hele verden, og norske forbrukere blir stadig mer bevisste på miljøutfordringer og rettferdig handel. Norske produsenter har betydelige markedsandeler i Norge og utlandet, og stadig nye aktører kommer til. De store kjedene forvalter både norske og internasjonale merkevarer. En ting alle har til felles er ønsket om å bidra til gode opplevelser i naturen. Det ligger positive forutsetninger til grunn for at den norske bransjen skal være et forbilde på bærekraft, men dette er en posisjon som man kontinuerlig må gjøre seg fortjent til.

Æra delte denne dagen scenen med store navn og store brands, og lanserte sammen med DOGA neste tema for innovasjonsprogrammet Floke: Sport og friluftsfloken. 

Framtanker 2016 var pakket med inspirasjon. Dette er våre favoritter.