Demografifloken på Fremtidscamp

Morgendagens ledere nøster opp i demografifloken på Fremtidscamp 2017. 

Floke er "problemeier" når norske unge talenter møtes i Trondheim for å lære seg å løse samfunnsproblemer.

Fremtidscamp er stedet fremtidens ledere samles for å løse morgendagens utfordringer. Fra den 4. til 7. mars møtes 50 utvalgte engasjerte ungdommer fra hele landet til en spennende og lærerik helg i Trondheim. Deltakerne blir valgt ut basert på erfaring og motivasjon for å settes varierte grupper på tvers av ideologisk, organisatorisk og politisk overbevisning.

Bilde fra presentasjonen om samfunnsproblemet "fedme" som ble presentert av problemeier Helse Sør-Øst

Om Fremtidscamp


  • Fremtidscamp arrangeres 4. – 7. mars på NTNU i Trondheim
  • Målgruppen er ungdom med lederverv i alderen 17 – 20 år
  • Det er 50 ledige plasser - deltakere velges på bakgrunn av erfaring og motivasjon


Prosjektleder Ona Nordbø forteller at de i år har satset på å få med ungdom som har gründermentalitet. "I de tidligere årene fokuserte vi på å få med de ungdommene som hadde mest erfaring fra lederverv, og vi fikk typisk inn ungdomspolitikere. Nå har vi en mye mer variert gruppe fra både politikk og entreprenørskap." Nordbø presiserer at det er mange forskjellige motivasjoner for å være med, noen vil bygge nettverk, noen vil bygge CV mens andre er brennende idealister som ønsker å påvirke samfunnet.

Snorre presenterte demografifloken for deltakerne, med fokus på de som er med i innovasjonsprogrammet. Ungdommene har mange muligheter til å bidra med ideer fordi de ser samfunnet med friskere øyne enn oss andre som kanskje er blendet av erfaring eller formet av etablerte sannheter. 

Frem mot tirsdag skal 1/4 av deltakerne jobbe med problemstillinger fra demografifloken, presisert med følgende problemstillinger:

1 – Teknologi og samfunnsdeltakelse:

Deltakelse i samfunnet krever stadig mer forståelse og bruk av teknologi. Viktige offentlige tjenester blir digitalisert, og meningsutveksling skjer i økende grad i det digitale rom. Det er en utfordring for mange eldre å holde tritt med utviklingen. Hvordan kan ny teknologi gjøres mer tilgjengelig for denne gruppen? Hva kan motivere eldre til å følge utviklingen og delta i samfunnet ved hjelp av teknologiske verktøy? 

2 – Møteplasser mellom unge og gamle:

Eldre er en stor ressurs for samfunnet også etter endt yrkeskarriere. De legger inn store mengder dugnadstimer, og bidrar med kunnskap og livserfaring. Men ikke alle har en egnet arena der de kan delta. Hvordan kan man legge til rette for at flere eldre får bidra i samfunnet og dele av sin kunnskap? Hvordan kan man skape møteplasser på tvers av generasjoner? Hva kan gjøre det attraktivt for ungdom å delta?

Wenche Frogn Sellæg fra Statens Seniorråd skal overvære presentasjonen og motta rapporten på vegne av Floke. Vi ser fram til å høre hva ungdommene foreslår! I mellomtiden kan dere få en bedre feeling av Fremtidscamp ved å høre hva en av deltakerne tenker: 

Intervju med Duy Hung Trinh

Hvordan er du engasjert? 

Jeg bygger til daglig en bedrift som dreier seg om leksehjelp og privatopplæring i Oslo. Jeg jobbet som privatlærer og syntes betingelsene gjennom de etablerte løsningene var dårlige. Jeg vil lage en ny løsning for dette med bedre priser og som er bedre tilpasset videregående-elever. Det skrev jeg og kom med på Fremtidscamp!

Hva driver du ellers med i hverdagen?  

Jeg går på videregående skole i Oslo og henger med venner. Jeg engasjerer meg veldig for entreprenørskap gjennom å lese mye, se på videoer og prøver å bruke så mye tid som mulig på å lære meg om økonomi, entreprenørskap og teknologi.

Har du blitt kjent med noen nye folk her? 

Ja herregud! Jeg tror organisatorene har vært veldig smarte med å "matche" roomies, fordi han ene romkameraten min Walter, han driver også med noen ideer tilknyttet leksehjelp. Vi har snakket mye om hva han gjør og hva jeg gjør og hvordan vi kan lære av hverandre. Han har kommet mye lengre enn meg og har brukt de siste to årene på å være med på to forskjellige ungdomsbedrifter hvor han har lært masse.

Hvilken problemstilling jobber du med?

Floke sin problemstilling. Oppgaven går ut på å engasjere ungdommer til å møte eldre mennesker. Eldrebølgen kan bli en utfordring pga den demografiske utviklingen i samfunnet. Med "flere og flere eldre" er det desto viktigere å integrere eldre bedre med hele samfunnet. En av løsningene blir kanskje å skape bedre møteplasser mellom unge og eldre. 

Det er grunnen til at vi er her. Det er vi som er ungdommene og det kan bli verdifullt at perspektivene kommer fra oss. 

Hva har dere gjort til nå? 

Foreløpig har vi brainstormet og utvikler ideer som svar på oppgaven. Vi har diskutert hva som egentlig motiverer oss til å være mer med eldre. Det er mange kule ideer vi har kommet på allerede, f.eks å lage en gründercamp for eldre. Eldre har en verdifull kompetanse som kan bringe samfunnet videre, f.eks til leksehjelp. Det er mange "evige fag" som sjelden endrer seg (fysikk, matte etc) der kompetanse er like oppdatert.

Hva skal dere gjøre videre i Fremtidscamp?

Vi skal bruke de tre neste dagene på å jobbe videre med problemstillingen og komme fram til løsningene og til slutt lage en pitch hvor vi presenterer løsningene.