Et oppgjør med Friluftsparadokset

Sammen med DOGA inviterer vi til frokostmøte. 

Jo mer vi bruker naturen, jo mer ødelegger vi den. Det er dette vi kaller for friluftsparadokset. 
Men trenger det egentlig være sånn?

Sport og friluftsliv er noe som står den norske folkesjelen nært. Og kanskje det er en av grunnene til at vi er noen av de lykkeligste menneskene i verden? Men dersom vi ønsker å bevare denne kulturen og ha mulighet for rekreasjon i vakker natur, må vi endre måten vi gjør det på, i dag. 

Hvem er ansvarlig for at forbrukere kan oppleve naturen uten å ødelegge den?

Vi mener det er store muligheter for mer bærekraftige opplevelser innen sport og friluftsliv. Og at Norge har alle forutsetninger for å ta en spydspissposisjon på innovasjon og bærekraft knyttet til merkevaren Norge – sport, friluft og reiseliv. 

Innovasjonsprogrammet Floke skal høsten 2017 skape partnerskap og samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og ideelle organisasjoner for å skape løsninger for et mer bærekraftig sport og friluftsliv. 

Vi inviterer til frokostmøte hvor du vil høre mer, og åpner for deltakelse i programmet.

Velkommen til Sport og Friluftsfloken.

Kontakt oss for mer info og deltakelse.

floke@era.as
952 77 696
Flokemotivet