Engangsfloken sparkes i gang!

16 handlekraftige aktører samles for å skape løsninger for renere hav.

Alle aktørene som skal være med å nøste opp i det vi har kalt Engangsfloken møttes hos Æra for å bli kjent og sparke i gang arbeidet Floke Sesong 4, som skal ta for seg plast i havet. 

De 16 aktørene som skal delta i arbeidet representerer næringslivet, oppstartsselskaper, offentlig sektor, og ideelle organisasjoner. 

Dagen åpnet med en velkomst fra Æra og en introduksjon til hva som skal skje de neste seks månedene, og hvordan vi sammen skal skape nye løsninger for å hindre at mer forbrukerrelaterte produkter havner på avveie og ut i havet. 

Hvordan kan vi møte forbrukerens behov uten å generere avfall?

Mads Bruun Høy fra Æra ga en introduksjon i strategisk innovasjon, som er faget Floke bruker for å skape en portefølje med nye løsninger, og presenterte hvilke stopp vi skal innom før vi står klar med porteføljen. 

Arbeidet starter opp før jul med med første fase; innsiktsfasen. Her utforsker vi plastverden gjennom tre linser: etablerte sannheter, diskontinuiteter og brukerbehov. Videre skal vi utvikle konsepter basert på den nye innsikten, med hensikt å ha mindre plast på avveie. Konseptene skal så testes i den virkelige verden, for å se om de har livets rett og itereres på, før vi velger våre favoritter og de vi ønsker å gå videre med, og som legges i den endelige konseptporteføljen. 

I juni offentliggjøres porteføljen bestående av løsninger som skal gi bedre og mer bærekraftige tilbud til forbrukere, og mindre plast på menyen til hval og andre havdyr. Løsningene skal i tillegg gi verdiskapning til alle aktørene som deltar, og til sektorene de representerer.

For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi skaper nye løsninger for å hindre at mer plast havner på avveie og finner veien til havet. Det betyr at vi må tenke helt nytt rundt hvordan vi lager, bruker og gjenbruker produktene vi omgir oss med. 

Plast er et høyverdig materiale som vi ikke klarer oss uten, men vi kan ikke fortsette å forbruke slik vi gjør i dag. Vi må ta en oppgjør med unødvendige måter å bruke plasten på og sørge for at plastens verdi er synlig gjennom hele dets livsløp. Plastproduktene vi omgir oss med blir et problem når vi ser på de som engangsprodukter.

Gjennom denne sesongen av Floke skal vi utforske hvordan vi kan redusere lavverdig bruk av plast, få bedre kontroll på produktene i hele livsløpet, og møte forbrukers behov på nye måter uten å generere avfall.

Velkommen til Engangsfloken!

Følg prosjektet på våre hjemmesider
floke.era.as

På sosiale medier
Facebook @Flokemotivet
Twitter @Flokemotivet

Og kontakt oss for mer info
E: floke@era.as

November 2017 // KICK-OFF INNOVASJONSARBEID

Juni 2018 // LANSERING av KONSEPTPORTEFØLJEN