Demografifloken sparkes i gang!

21 spennende aktører for et  aldersvennlig samfunn.

Alle aktørene som skal være med å nøste opp i demografifloken møttes i dag hos Møller Eiendom for å bli kjent og sparke i gang arbeidet. De 21 aktørene representerer næringslivet, sosiale entreprenører, offentlig sektor, og frivillige organisasjoner. 

Dagen åpnet med en velkomst fra co-host Møller Eiendom og administrerende direktør Ola Gjørtz. Ola ga oss bl.a. innsikt i hvorfor Møller Eiendom ønsker å ta initiativ i nettopp denne floken, og deres utviklingsplaner for deres Harbitz Torg på Skøyen.

Vi ønsker å skape varme nabolag med generasjonsmøteplasser.
Ola Gjørtz, Møller Eiendom

Mads Bruun Høy fra Æra ga så gruppen en introduksjon i strategisk innovasjon, og arbeidsløpet frem til lansering av konseptporteføljen i juni. 

Gjennom våren skal vi først utforske verden gjennom tre linser: etablerte sannheter, diskontinuiteter og brukerbehov. Så skal vi utvikle konsepter for et aldersvennlig samfunn basert på den nye innsikten. Konseptene skal så eksperimenteres med, for å se om de har livets rett, før vi velger våre favoritter og de vi ønsker å gå videre med.

Konseptporteføljen vil i juni bestå av løsninger som kan gir vekst i næringslivet, fjerne belastning på det offentlige, og være noe folk faktisk vil ha. Med andre ord løsninger som gjør demografiendringen (aka eldrebølgen) til en god opplevelse for de eldre, og for samfunnet generelt. 

Vi gleder oss til fortsettelsen og til å surfe våre første bølger sammen!

På tide å hoppe uti det!

Følg prosjektet på våre hjemmesider
floke.era.as

På sosiale medier
Facebook @Flokemotivet
Twitter @Flokemotivet

Og kontakt oss for mer info
E: floke@era.as
T: 952 77 696

18. jan
WORKSHOP #1
Første av seks arbeidssamlinger med alle deltakere.

20. jun
LANSERING
Presentasjon av konseptene.