Bofellesskap:M

Sosialt bofelleskap på tvers av generasjoner.

Generasjonskollektiv.jpg#asset:399

De eldste ønsker å ha det livlig rundt seg og studenter ønsker rimelige botilbud. Bofellesskap:M er et bofellesskap på tvers av generasjoner. Husleie blir beregnet ut ifra innsats i form av sosiale bidrag, omsorgsarbeid og praktiske gjøremål for bosamfunnet og hos andre beboere med behov for hjelp.

BofellesskapM_logo.png#asset:505


Vil du høre mer om konseptet eller er du interessert i å delta? Ta kontakt med oss:

E: floke@era.as 
T: 952 77 696 
F: Flokemotivet

Del artikkelen:
Facebook · Twitter · LinkedIn