Hva

Samfunnsutfordringer er som floker, og kan ikke løses ved at enkeltaktører drar hardt fra én ende alene. Utfordringen må arbeides med holistisk og ved samarbeid mellom flere aktører. 

Strategisk innovasjonsmetode, forretningsutvikling og designtenkning er verktøyene Floke bruker for å skape fremtiden.

Demografifloken

21 aktører har jobbet sammen med å nøste opp i demografifloken for å skape et aldersvennlig samfunn. Les mer om prosessen og bli inspirert av konseptene.

Les mer

Friluftsparadokset

Floke mobiliserer nå for å ta et oppgjør med friluftsparadokset, og skape et mer bærekraftig sport og friluftsliv. Velkommen til sport og friluftsfloken!

Les mer

Mat og helse

Matsvinn, kjøttforbruk, økologisk, antibiotika, sprøytemidler, kortreist, vegetar. Hva betyr egentlig det grønne skiftet innen mat og helse?

Les mer

Trafikk

Hvordan kan vi redusere forurensing, optimalisere infrastruktur for mer effektiv mobilitet, og samtidig møte folks behov for sømløse reiser?

Les mer

Plast i hvalen

Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet fra land, og i 2050 kan vi ha mer plast enn fisk i havet. Hvordan skal vi hindre mer plast i å havne på avveie, samtidig som vi renser havene?

Les mer

Tekstil

La oss skape en mer bærekraftig tekstilbransje ved å utfordre overproduksjon, overforbruk, kort levetid og ikke-bærekraftige forretningsmodeller.

Les mer

Kontakt

Snorre Paulsen
Business Architect
Æra Strategic Innovation
snorre@era.as
952 77 696

Simen Knudsen
Business Architect
Æra Strategic Innovation
simen@era.as
906 81 811

Kode Skogen